Notice: is_feed was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/kssdtfue/alitarecruiterbot.com/wp/wp-includes/functions.php on line 5663
ДОГОВІР-ОФЕРТА – Alita Recruter Bot
Меню Закрити

ДОГОВІР-ОФЕРТА

Обов’язково до ознайомлення

Публічний договір-оферта про надання послуг з рекрутингу.

 1. Загальні положення

1.1 ФОП Шевченко Костянтин Вячеславович, далі «Виконавець», публікує справжню Оферту, далі «Оферту», ​​що представляє собою публічну оферту щодо необмеженого кола користувачів сайту (далі «Замовник»).

1.2 Перед початком використання Порталу https://alitarecruiterbot.com просимо Вас уважно ознайомитися з викладеними нижче умовами користування. Використовуючи наш портал, Ви розумієте викладені в цій Оферті умови і зобов’язуєтесь дотримуватися їх. Якщо Ви не згодні з будь-якими пунктами Оферти, або вони не ясні Вам, рекомендується відмовитися від користування Порталом “https://alitarecruiterbot.com“. Використання Порталу без згоди з умовами цієї Оферти не допускається.

1.3 Справжня Оферта набирає чинності і набуває статусу договору з моменту її акцепту Замовником.

 1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

2.1 Акцепт – повне й беззастережне прийняття Замовником умов цієї Оферти.

2.2 Груповий дзвінок – тип занять, в ході яких Замовник отримує теоретичні знання відповідно до інформаційно-освітньою програмою, що проводиться за допомогою мережі Інтернет в режимі реального часу за допомогою відеоконференції або аудіозвонка, з різними учасниками навчання.

2.3 Відеоурок – запис теоретичного і практичного Навчального матеріалу по темі з необхідною на момент навчання інформацією, або створена спеціально для програми навчання відеозапис.

2.4 Консультація в Zoom (далі «консультація») – тип консультації, в ході якої Замовник отримує необхідні теоретичні та практичні знання і навички по настройці та роботі з системою Alita_recruiter_bot.

2.5 Сайт Виконавця, Портал – сайт, розташований за адресою «https://alitarecruiterbot.com» або на інших сторінках, розміщених на піддоменів.

2.6 Сервіси Виконавця – веб-сервіси, представлені на сайті Виконавця.

2.7 Технічна інфраструктура – сукупність технічних засобів, що включає в себе програмне забезпечення, обладнання, канали зв’язку з певною частотою, необхідні для проведення і участі в вебінарі, консультації, відеоуроці.

2.8 «Електронна пошта» – електронну поштову скриньку, вказану Замовником при оплаті інформаційно-освітніх послуг.

2.9 Детальний опис послуги, програма, вартість, терміни проведення та інша необхідна інформація розміщені на сайті Виконавця.

 1. Предмет Оферти

3.1 Виконавець зобов’язується надати послуги з рекрутингу відповідно до даної оферти, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги. Повний перелік послуг по Оферті знаходиться на сайті Виконавця і остаточно формується при оформленні замовлення на сайті Виконавцем.

3.2 Послуги, зазначені в п.3.1 цієї Оферти, виявляються шляхом організації процесу рекрутингу (в процес рекрутингу входить: обробка даних кандидатів, кваліфікація кандидатів, відбір та запис на співбесіду).

3.3 У рамках цієї Оферти Виконавець формує Замовнику обробляє всі вхідні заявки кандидвтів для підбору Замовнику кандидатів на співбесіду, які відповідають критеріям Замовника до конкретної вакансії.

3.4 Оплата Замовником послуг Виконавця підтверджує, що Замовник ознайомився з умовами публічної оферти і повністю і беззастережно приймає їх.

 1. Права і обов’язки сторін

4.1 Виконавець зобов’язаний:

а) прийняти всі вхідні звернення кандидатів, занести їх до бази даних Замовника, провести кваліфікацію за допомогою опитування, відібрати відповідних кандидатів і записати їх на співбесіду. Співбесіди проводить Замовник.

4.2 Виконавець має право:

а) відмовити Замовнику в наданні послуг

4.3 Замовник зобов’язується:

а) сплатити Послуги, надання яких передбачено цією офертою.

б) надавати всі необхідні, на думку Виконавця, документи і інформацію в термін, зазначений Виконавцем.

4.4 Замовник має право:

а) вимагати надання йому Послуг належної якості.

 1. Умови надання послуг

5.1 Для отримання Послуги Замовнику необхідно оплатити Послуги в розмірі та порядку, передбаченому офертою і вартістю послуги.

5.2 Після оплати, Замовнику на зазначений ним електронну адресу приходить підтвердження від Виконавця про отримання оплати на відповідний вид послуг.

5.3 При здійсненні дій, передбачених п.5.1 та п.5.2 цієї Оферти, Виконавець надає доступ Замовнику до платформи за допомогою повідомлення на ел. пошту (інформація направляється з електронної адреси info@alitarecruiterbot.com, або в телеграм-каналі Виконавця ).

5.4 Якщо після закінчення 5 (п’яти) робочих днів з дня оплати Замовником Виконавцю, лист з підтвердженням і активним посиланням на доступ до платформи Виконавця ніхто не отримано, Замовнику потрібно направити лист на електронну адресу info@alitarecruiterbot.com з додатком сканованого платіжного документа, який підтверджує факт оплати.

5.5 У випадку якщо Замовник без обґрунтування ухиляється від прийняття повністю або в частково результату наданих Послуг, Виконавець має право додатково направити за допомогою електронної пошти відповідні Акти наданих послуг Замовнику. Якщо після закінчення 2 (двох) робочих днів з дня отримання цього листа Замовником, Виконавця не надійде мотивовану відмову від прийняття послуг Виконавця або повідомленні про підготовки такої вмотивованої відмови, і напрямки його упродовж розумного строку на адресу Виконавця, із зазначенням конкретних причин неприйняття послуги з якості або кількості, а також в разі якщо лист не буде прочитано Замовником у встановлений вище термін – то вважається що:

а) послуги надані належним чином;

б) послуги прийняті Замовником повністю, без будь-яких застережень або умов;

в) Замовник не має жодних претензій до наданих і прийнятим Послуг і позбавляється надалі права звертатися з будь-якими претензіями до Виконавця, якщо не доведе, що відсутність реакції на повідомлення викликано обставинами непереборної сили;

5.6 Замовник має можливість задавати питання за умовами проходження програми на пошту info@alitarecruiterbot.com або внутрішніми сервісами Виконавця.

 1. Вартість Послуг

6.1 Винагорода Виконавця за надання Послуг, а також способи оплати визначаються Виконавцем.

6.2 Зобов’язання Замовника по оплаті вважаються виконаними з моменту надходження грошових коштів у відповідній сумі на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.3 Винагорода, сплачена Виконавцю, може бути повернуто Замовнику при Умові, що замовник не розпочав користуватись послугою

а) виконавець має право відмовити Замовнику в поверненні винагороди в разі, якщо порушені умови цієї Оферти.

6.6 Порядок повернення коштів:

У разі надходження від Замовника письмового запиту на повернення коштів, виконавець зобов’язується повернути сплачені Замовником грошові кошти за вказаними замовником реквізитами, не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту надходження письмового оригіналу запиту на повернення коштів від Замовника, доступ до системи призупиняється в момент отримання електронного листа з відповідними вимогами.

6.7 Всі банківські комісії, пов’язані з поверненням коштів, оплачуються Замовником, датою повернення грошових коштів вважається дата фактичного виконання банком Виконавця, розпорядження про переказ коштів.

 1. Виняткові права на зміст сервісів і контент

7.1 Всі об’єкти, доступні за допомогою сервісів Виконавця, в тому числі використовувані Виконавцем при проведенні вебінарів, консультацій, відео-уроків, включаючи елементи дизайну, тексти, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музичні, звукові та інші об’єкти (далі – зміст сервісів), а також будь-який контент, розміщений на сайті Виконавця, є об’єктами виняткових прав Виконавця.

7.2 Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів Виконавця, можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом. Ніякі елементи змісту сервісів Компанії, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Компанії, не можуть бути використані іншим чином без попередньої письмової згоди власника авторських прав, в тому числі Виконавця, якщо останній є правовласником щодо відповідного результату інтелектуальної діяльності. Під використанням маються на увазі, в тому числі: копіювання, відтворення, переробка, поширення і т. д.

 1. Персональні дані Замовника

8.1 Замовник дає свою згоду на обробку Виконавцем (включаючи отримання від Замовника та / або будь-яких третіх осіб, з урахуванням вимог, визначених цим законом) персональних даних Замовника і підтверджує, що, даючи таку згоду, діє своєю волею і в своєму інтересі. Згода дається Замовником для цілей укладення з Виконавцем Договору та його подальшого виконання, надання Виконавцем послуг, участі в акції, прийняття рішень чи вчинення інших дій, що породжують юридичні наслідки щодо Замовника або інших осіб і поширюється на прізвище, ім’я, по батькові, адреса і будь-яку іншу інформацію, що відноситься до особистості Замовника, доступну яку відому в будь-який конкретний момент часу Виконавцю (далі – персональні дані).

8.2 Справжнє згоду дається Замовником до закінчення строків зберігання відповідної інформації або документів, що містять вищевказану інформацію, що визначаються відповідно до законодавства, після чого воно може бути відкликана Замовником шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Виконавцю не менше ніж за 3 (три) місяці до моменту відкликання згоди .

8.3 У разі відкликання згоди Замовника на обробку персональних даних, Виконавець має право не припиняти обробку персональних даних і не знищити їх, якщо передбачені законодавством терміни зберігання документів на момент відкликання не минули. При цьому, відповідні дії при продовженні обробки персональних даних Замовника вважаються акцептом. Справжнє згоду надається на здійснення будь-яких дій щодо персональних даних, які необхідні або бажані для досягнення зазначених вище цілей, включаючи, але не обмежуючись: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в т. Ч . передача), знеособлення, блокування, знищення, транскордонну передачу персональних даних, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними Замовника з урахуванням чинного законодавства України. Обробка персональних даних здійснюється Виконавцем із застосуванням таких основних способів (але, не обмежуючись ними): зберігання, запис на електронні носії і їх зберігання, складання переліків, зберігання в разі необхідності, паперових варіантів документації, договорів, паспортних та інших особистих даних, що надаються Замовником виконавцю. Справжнім Замовник визнає і підтверджує, що в разі необхідності надання персональних даних для досягнення зазначених вище цілей третій особі, Виконавець має право в необхідному обсязі розкривати для здійснення вищевказаних дій інформацію про Замовника особисто (включаючи персональні дані) таким третім особам і їх уповноваженим особам, а також надавати таким особам відповідні документи, що містять таку інформацію. Також справжнім Замовник визнає і підтверджує, що даний згоду вважається виданим їм будь-яким третім особам, зазначеним вище, з урахуванням відповідних змін, і будь-які такі треті особи мають право на обробку персональних даних на згідно з цим згоди.

 1. Відповідальність сторін

9.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або за неналежне виконання прийнятих на себе за цією Оферті зобов’язань відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти.

9.2 Виконавець не несе відповідальності за неналежне надання послуг відповідно до цієї Офертой в разі, якщо причиною неналежного надання послуг стало недотримання Замовником вимог, що пред’являються до технічної інфраструктури, а також невиконанням Замовником необхідних дій в рамках надаваних рекрутингових послуг.

9.3 Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань за цим Договором у разі настання обставин непереборної сили.

9.4 Розмір будь-яких збитків, витрат, збитків, яка може бути заподіяна невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань Виконавцем не може перевищувати загальну суму грошових коштів, отриманих Виконавцем від Замовника за цим договором.

 1. Форс-мажор

10.1 Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, обумовлене обставинами непереборної сили, що виникли незалежно від волі Сторін і які не можна передбачити або запобігти, а саме: землетрус, повінь, інші стихійні лиха, війна, громадянська війна, блокада, ембарго , страйк, прийняття органами державної влади актів, що перешкоджають виконанню договору.

10.2 Свідоцтво, видане органом місцевої влади, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили.

10.3 Сторона, що не виконує свої зобов’язання внаслідок обставин непереборної сили, повинна направити протягом десяти календарних днів письмове повідомлення іншій Стороні про перешкоду і її вплив на виконання зобов’язань за Договором.

 1. Заключні положення

11.1 Закінчення терміну дії Договору обумовлено виконанням сторонами зобов’язань, що випливають з цієї Оферти.

11.2 Замовник справжнім заявляє і гарантує Виконавцю, що:

а) має всі повноваження для укладення договору і виконання зобов’язань, прийнятих на себе за договором;

б) виконає дії, необхідні для укладення та виконання договору, і для забезпечення того, щоб договір був законним, обов’язковим для виконання стороною договору і підлягає виконанню щодо іншої сторони договору;

в) на момент укладення договору на підставі даної Оферти не існує жодних положень в Українському законодавстві або інших нормативних актах, в інструментах, які мають обов’язкову силу для сторони договору або майна, які можуть порушувати або перешкоджати укладанню або виконання договору, в разі появи таких обставин в процесі проходження курсу, якщо виконавець не знав в момент направлення акцепту на дану Оферту про можливу появу такого обставини, зазначені обставини будуть і розглядатися сторонами як непереборна сила і сторони будуть діяти відповідно до вищевикладених положень ч.10 цієї Оферти.

11.3 Сторони погодили, що у всьому іншому, що не передбачено цією офертою, будуть застосовуватися норми чинного законодавства країни перебування Виконавця, яке регулює відносини за договором надання послуг, а також інші норми у випадках, передбачених законодавством.

11.4 Цей договір укладено в офертно-акцептной формі без підписання Сторонами окремого письмового документа.

11.5 Електронний документообіг між Сторонами за цим Договором має юридичну силу рівну юридичну силу звичайного письмового документообігу крім випадків, зазначених в п.п.6.5 і 6.6 цієї оферти.

11.6 Сторони дійшли згоди, що Виконавець має право в будь-який момент в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору-оферту без спеціального на те попередньої або після цього у повідомленні користувачів, за винятком користувачів, які користуються надданими послугами, діє правило про їх повідомленні про зміну істотних умов цієї оферти, до яких відносяться умови про ціну, виникненні непереборної сили та інші умови, що прямо зачіпають права та обов’язки сторін.

11.7 Сторони визнають юридичну силу за електронними листами – документами, спрямованими по електронній пошті (e-mail). Такі документи є документами, складеними в простій письмовій формі і підписаними аналогом власноручного підпису (адресою електронної пошти), т. К. Тільки самі Сторони та уповноважені ними особи мають доступ до відповідних засобів зв’язку – адресами електронної пошти, зазначеним в Договорі. Сторони також мають право на свій розсуд або на вимогу іншої Сторони додатково до аналогу власноручного підпису використовувати факсимільне відтворення підпису на документах, які надсилаються електронною поштою. Документи, надіслані електронною поштою однією Стороною, вважаються отриманими іншою Стороною в день їх відправлення, а терміни, протягом яких залежить від часу отримання документа Стороною, починають обчислюватися з наступного дня робочого або календарного залежно від вказівки на те в Оферті.

11.8 Усі спори, розбіжності або вимоги Сторін, що виникають з цієї Оферти чи в зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі неможливості врегулювання розбіжностей в досудовому порядку вони підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Виконавця.

11.9 Сторони цієї Оферти визнають в якості письмових доказів електронну переписку між собою.

Найменування виконавця:

ФОП ШЕВЧЕНКО КОСТЯНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

ІПН: 2693212331

Юридична та поштова адреса:
Україна, Київ, 04114, вул. Вишгородська, 38, 96.

Розрахунковий рахунок IBAN: UA473007110000026003052727300

Банк одержувача: ПЕЧЕРСЬКА фiлiя АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Телеграм канал для зв’язку: https://t.me/konstantin_shevchenko